Krāna ūdens Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), attīstot videi draudzīgu un “zaļāku” darba vietu, īstenojusi jaunu dzeramā ūdens risinājumu ministrijā, atsakoties no PET pudelēm. Turpmāk ministrijas darbinieki dzeramo ūdeni varēs pildīt jaunākās paaudzes ūdens padeves iekārtās, kas pieslēgtas pilsētas ūdensvadam. VARAM aicina arī citas valsts pārvaldes iestādes veicināt videi draudzīgu dzeramā ūdens risinājuma ieviešanu.


Šodien plkst. 12.00 ministrs Juris Pūce atklāja jaunā dzeramā ūdens risinājumu un ministrijas darbinieki saņēma vairākkārtlietojamas ūdens pudeles dzeramā ūdens lietošanai ikdienā. Turpmāk ministrijā nedz ikdienā, nedz īpašos gadījumos, piemēram, konferencēs vai sapulcēs, plastmasas trauki izmantoti netiks.
Ministrs Juris Pūce: “Tieši mūsu ministrijai jākļūst par piemēru, kā veidot videi draudzīgu vidi. Šī iniciatīva ministrijā tika uzņemta ar lielu atsaucību, kas apliecina zaļi domājošu ideju atbalstīšanu ikvienā ministrijas departamentā. Mēs aicinām īpaši valsts pārvaldi sekot šim piemēram un atteikties no pet plastmasas izmantošanas.”
Īstenojot jauno dzeramā ūdens risinājumu un atsakoties no PET pudelēm visās ministrijas ēkās, VARAM sekmē arī Eiropas Savienības mērķu izpildi, ierobežojot plastmasas atkritumu nonākšanu jūrā. Tāpat ar šo soli daļēji tiek nodrošināta Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030.gadam iekļautā pasākuma “Veicināt bezmaksas brīvi piekļūstama dzeramā ūdens pieejamību publiskās vietās (stacijās, autoostās, peldvietās, parkos, veikalos u.c.), kā arī valsts un pašvaldību iestādēs” ieviešana.
Ministrija aicina arī citas valsts pārvaldes iestādes veicināt videi draudzīgu dzeramā ūdens risinājuma ieviešanu iestādēs, kā arī darba organizēšanu. Piemēram, otrreizēji izmantot pēc iespējas vairāk resursus – neizmantot vienreizlietojamos traukus ikdienā, kā arī atkārtotai izmantošanai vārdu kartes un lentes, ja tādas pasākumā nepieciešamas un izmantot digitālos risinājumus informācijas nodošanai.
Dzeramā ūdens risinājums ministrijā ieviests, pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam.

Avots: VARAM, http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=27862